Meanie: AKA: Chuck

Baby dwaygun

Wednesday, May 16, 2007

Memories...


Maw maw fewt a wittow noztawgic tuday doe me wote diz pozt fow huh. Dumdimez peepow duzt needz der famwee an needz tu no dat day aw wuvd no mattow wut! Babbeee dwagunz don hav diz pwobwum cuz day no dat day aw wuvd bi mannee an iff der aw peepow dat dont wuv dem den day don caow anneeway! hehehe